Blog

Blog

3 oktober 2021

Opgelet: spookvergunningen

Het zijn twee kanten van dezelfde (stikstof)medaille: emissiereductiebeleid en vergunningenbeleid. Zo lang natuurvergunningverlening voor stikstofemissies niet onder controle is gaat het onvermijdelijk ook mis met de stikstofemissiereductie. Indien het vergunningenbeleid toelaat dat de emissies ongecontroleerd kunnen toenemen is elk reductiebeleid als dweilen met de kraan open. Eerder zijn hier al drie redenen genoemd waarom de…

Lees verder

Oudere berichten

 • Rechtbank Utrecht bevestigt: provinciebestuur rekent vals 22 september 2021
 • Stikstofemissies bemesten: weigering Overijssel op te treden afgestraft 5 augustus 2021
 • Stikstof-rekenen, rekenanarchie 15 juni 2021
 • Call of the Wild, deel II 25 mei 2021
 • Bestuursrechtspraak

  Kantoor

  Bestuursrechtspraak

  Wösten juridisch advies voert een bestuursrechtpraktijk in het agrarische omgevingsrecht.

  Nederland is een rechtsstaat. Dat betekent dat ook het openbaar bestuur gebonden is aan regels. Kortom, ook besluiten (vaak: vergunningbesluiten) moeten aan de rechter kunnen worden voorgelegd. Mijn kantoor treedt op namens partijen die uitgezocht willen hebben of het openbaar bestuur zich aan de rechtsregels houdt voor het nemen van besluiten.

  Als je het niet eens bent met een vergunningbesluit, dan kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Maar hoe werkt dat dan? Wat helpt om het bestuursrecht beter te begrijpen is een strikt onderscheid te maken tussen de procesregels en het toetsingskader.

  11 gouden regels

  11 gouden regels

  Een onvolledig maar nuttig overzicht

  Inspraak en beroep zijn (noodzakelijke) rechten, geen gunsten. Openbaar bestuur werkt (te) vaak middels het zogenaamde piepsysteem: als er niemand reageert op een plan of besluit, dan is er blijkbaar geen probleem. Iedereen maakt fouten. Daarin zijn ambtenaren zeker geen uitzondering. Bovendien: vooral bij de gemeentelijke overheid werken toch iets te vaak mensen met onvoldoende kwalificaties. En ook: niet zelden krijgen ambtenaren van de bestuurder de opdracht in te zetten op een bepaald besluit, ook als die strijdig is met het geldende beleid.

  Maar we kunnen het misschien beter omdraaien: de belastingdienst neemt ook niet zonder meer aan dat alle belastingaangiften juist zijn. Burgers kunnen er – helaas – niet altijd op vertrouwen dat de overheid zich altijd aan de regels van de rechtstaat houdt. Samenvattend: niet alles wat de overheid doet, is goed gedaan.