Blog

Blog

5 augustus 2021

Stikstofemissies bemesten: weigering Overijssel op te treden afgestraft

Het provinciebestuur van Overijssel krijgt een stevige tik op de vingers van de rechtbank omdat wordt geweigerd de stikstofemissies door het uitrijden van mest aan te pakken. Zie uitspraak. Ongeveer 1/4 deel van alle Nederlandse stikstofemissies zijn afkomstig van het uitrijden van mest. Na de stalemissies zijn de emissies door het uitrijden van mest de…

Lees verder

Oudere berichten

 • Stikstof-rekenen, rekenanarchie 15 juni 2021
 • Call of the Wild, deel II 25 mei 2021
 • Call of the Wild, deel I 24 mei 2021
 • Stikstofalarm, deel III (het drijfzand) 9 april 2021
 • Bestuursrechtspraak

  Kantoor

  Bestuursrechtspraak

  Wösten juridisch advies voert een bestuursrechtpraktijk in het agrarische omgevingsrecht.

  Nederland is een rechtsstaat. Dat betekent dat ook het openbaar bestuur gebonden is aan regels. Kortom, ook besluiten (vaak: vergunningbesluiten) moeten aan de rechter kunnen worden voorgelegd. Mijn kantoor treedt op namens partijen die uitgezocht willen hebben of het openbaar bestuur zich aan de rechtsregels houdt voor het nemen van besluiten.

  Als je het niet eens bent met een vergunningbesluit, dan kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Maar hoe werkt dat dan? Wat helpt om het bestuursrecht beter te begrijpen is een strikt onderscheid te maken tussen de procesregels en het toetsingskader.

  11 gouden regels

  11 gouden regels

  Een onvolledig maar nuttig overzicht

  Inspraak en beroep zijn (noodzakelijke) rechten, geen gunsten. Openbaar bestuur werkt (te) vaak middels het zogenaamde piepsysteem: als er niemand reageert op een plan of besluit, dan is er blijkbaar geen probleem. Iedereen maakt fouten. Daarin zijn ambtenaren zeker geen uitzondering. Bovendien: vooral bij de gemeentelijke overheid werken toch iets te vaak mensen met onvoldoende kwalificaties. En ook: niet zelden krijgen ambtenaren van de bestuurder de opdracht in te zetten op een bepaald besluit, ook als die strijdig is met het geldende beleid.

  Maar we kunnen het misschien beter omdraaien: de belastingdienst neemt ook niet zonder meer aan dat alle belastingaangiften juist zijn. Burgers kunnen er – helaas – niet altijd op vertrouwen dat de overheid zich altijd aan de regels van de rechtstaat houdt. Samenvattend: niet alles wat de overheid doet, is goed gedaan.