Blog

Blog

3 mei 2020

GS Limburg negeert rechterlijk bevel PAS uitspraak

De Raad van State heeft in de bekende PAS uitspraak van 29 mei 2019 GS van Limburg opgedragen uiterlijk 1 februari 2020 een nieuw besluit te nemen in de lopende handhavingsprocedures. Die procedures zijn gestart door Mobilisation en ver. Leefmileu om illegale natuurschadelijke bedrijfsvoering aangepakt te krijgen. Zonder uitleg heeft GS van Limburg dit rechterlijke…

Lees verder

Oudere berichten

 • 12 beroepen tegen 12 besluiten, GS Overijssel weigert handhaving PAS meldingen 27 april 2020
 • Persbericht: ‘Stikstofplan Kabinet juridisch onhoudbaar, Mobilisation en ver. Leefmilieu stappen naar de rechter’ 24 april 2020
 • Brief aan Minister Schouten over PBL brief ‘Stikstof in perspectief’ 14 april 2020
 • Stikstof-arrest, ABN AMRO berekent 14 miljard aan onwettige investeringen 22 augustus 2019
 • Bestuursrechtspraak

  Kantoor

  Bestuursrechtspraak

  Wösten juridisch advies voert een bestuursrechtpraktijk in het agrarische omgevingsrecht.

  Nederland is een rechtsstaat. Dat betekent dat ook het openbaar bestuur gebonden is aan regels. Kortom, ook besluiten (vaak: vergunningbesluiten) moeten aan de rechter kunnen worden voorgelegd. Mijn kantoor treedt op namens partijen die uitgezocht willen hebben of het openbaar bestuur zich aan de rechtsregels houdt voor het nemen van besluiten.

  Als je het niet eens bent met een vergunningbesluit, dan kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Maar hoe werkt dat dan? Wat helpt om het bestuursrecht beter te begrijpen is een strikt onderscheid te maken tussen de procesregels en het toetsingskader.

  11 gouden regels

  11 gouden regels

  Een onvolledig maar nuttig overzicht

  Inspraak en beroep zijn (noodzakelijke) rechten, geen gunsten. Openbaar bestuur werkt (te) vaak middels het zogenaamde piepsysteem: als er niemand reageert op een plan of besluit, dan is er blijkbaar geen probleem. Iedereen maakt fouten. Daarin zijn ambtenaren zeker geen uitzondering. Bovendien: vooral bij de gemeentelijke overheid werken toch iets te vaak mensen met onvoldoende kwalificaties. En ook: niet zelden krijgen ambtenaren van de bestuurder de opdracht in te zetten op een bepaald besluit, ook als die strijdig is met het geldende beleid.

  Maar we kunnen het misschien beter omdraaien: de belastingdienst neemt ook niet zonder meer aan dat alle belastingaangiften juist zijn. Burgers kunnen er – helaas – niet altijd op vertrouwen dat de overheid zich altijd aan de regels van de rechtstaat houdt. Samenvattend: niet alles wat de overheid doet, is goed gedaan.