16 juni 2019

De demagogie van Drenth

Ingezonden brief Gelderlander

Het Gelderse provinciebestuur is verantwoordelijk voor een goed leef- en werkklimaat voor mensen. Daarvoor is ook nodig dat we onze natuur gezond houden. Eenvoudig omdat zonder natuur geen gezonde bodem, water en lucht mogelijk is. Daarom heeft de wetgever vastgelegd dat het provinciebestuur ook verantwoordelijk is voor een gezonde Gelderse natuur. 

De Gelderse natuur zucht al decennia onder veel te hoge stikstofneerslag, onder meer afkomstig van veehouderij en verkeer. Te veel stikstof maakt dat brandnetels, bramen en grassen meer kwetsbare soorten overwoekeren. Veel insecten en vogels zijn afhankelijk van bijzondere natuurtypen. Zonder een forse stikstofdaling dreigt een geweldige natuurverarming. Hierop is het provinciebestuur sinds 2015 met het zwaar omstreden Programma Aanpak Stikstof (PAS) gaan werken. Omstreden, omdat veel deskundigen waaronder ook de Nijmeegse promovendus Ralph Frins, al direct luid en duidelijk lieten horen dat het PAS flagrant in strijd is met de Europese natuurwetgeving. Het PAS lost geen natuurschade op maar maakt die erger. Vergunningen voor nieuwe emissie bleven worden uitgedeeld zonder zekerheid over de noodzakelijke stikstofemissiereductie. Het PAS is als een hypotheek op de toekomst.

Al in november 2018 was het met het bekend worden van het stikstofarrest van het Europese Hof van Justitie ook voor het Gelderse provinciebestuur onontkoombaar dat het PAS geen stand kan houden. Het stond zelfs met grote koppen in de Gelderlander. Ten laatste had het provinciebestuur na november 2018 de bakens moeten hebben verzet, en zich richten op een serieus stikstofreductiebeleid. Maar nee, de provincie ging ook na november 2018 gewoon door met nieuwe vergunningen afgeven voor nieuwe emissietoenames. En probeert de vermoorde onschuld te spelen nu de Raad van State op 29 mei 2019 heeft gezegd wat we ook al in november 2018 wisten: het PAS deugt niet.    

Gedeputeerde Drenth heeft afgelopen week gesproken over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State. Hij heeft gezegd dat aanleg van ecoducten en windmolens moeilijk worden. De koeien dreigen niet meer naar buiten te mogen. Zelfs zou de biologische melk van eigen bodem uit de schappen dreigen te verdwijnen.  

Foei, mijnheer Drenth! U hoort zich nu in ernst politiek te verantwoorden hoe het komt dat GS van Gelderland zich – tegen beter weten in – aan het PAS is blijven vastklampen. En, u hoort als de wiedeweerga aan de slag te gaan om de stikstofemissies van de intensieve veehouderij en het verkeer nu wel serieus omlaag te krijgen. U weet donders goed: Nederland is het meest veedichte land van Europa en ver daar buiten. Nu de aandacht richten op de zeer beperkte emissies van de biologische sector of de aanleg van windmolens is zuivere demagogie.

En wat betreft de koe die niet meer naar buiten zou mogen: volstrekte onzin. Een koe in de wei geeft minder emissie dan een permanent opgestalde koe. De stikstofemissies van mest zijn hoger naarmate de poep en plas van de dieren meer worden gemengd. Daarom zijn emissies van opgestalde dieren hoger dan die van beweide dieren. Dat is les nummer 1 uit het stikstofdossier. De heer Drenth heeft zelfs zijn huiswerk niet gedaan.

De demagogie van Drenth