In de media

11 juni 2020, TROUW

Handel in natuurschade, vervuiler krijgt geld

De kern van de stikstofcrisis is bekend: al decennialang een sluipende natuurvernietiging zonder afdoende aanpak, met als voornaamste oorzaak de uitzonderlijk grote Nederlandse veestapel. De commissie Remkes is klip en klaar. Het wetsvoorstel van minister Schouten om deze crisis te bezweren, dreigt uit te lopen op een debacle.

Lees het opinie artikel

16 mei 2020, Leeuwarder Courant

Interview

Landbouwminister Carola Schouten presenteerde onlangs haar plan om Nederland uit de stikstofimpasse te halen. Volgens raadsman Valentijn Wösten is nog steeds sprake van broddelwerk. ,,Het zoveelste bewijs dat het dramatisch gesteld is met het openbaar bestuur in Nederland. Bij de natuur is sprake van dood door schuld.’’

Lees het interview

13 februari 2020, Gelderlander

Milieuraadsman Valentijn Wösten ziet kansen om de bouw van een nieuwe mega-varkensstal Knorhof te voorkomen. “Maar voordat je juridische acties in gaat zetten is het zaak om vooral de politiek te overtuigen.’”

Lees het artikel

29 januari 2020, EenVandaag 

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment sleept minister Carola Schouten van Landbouw voor de rechter. Inzet: de adressen van zo’n 3.300 bedrijven die hun bedrijf illegaal hebben uitgebreid. “Kijk, hier, 20 ton stikstofoxiden per jaar. Maar waar komt het vandaan? Adres onbekend, dus eigenlijk weet je nog niks.” Valentijn Wösten en Johan Vollenbroek bladeren door stapels stikstofberekeningen die ze begin vorig jaar opvroegen bij het ministerie van Landbouw en Natuur.

28 december 2019, NRC

De twee buitenstaanders die in 2019 de Haagse agenda kaapten

lees het artikel

2 november 2019, TROUW

Wrevel binnen de natuurbeweging over stikstofcrisis
Door een lakse houding van Natuurmonumenten kon de stikstofcrisis ontstaan, zegt milieugroep MOB, die het PAS succesvol aanvocht.

Lees het artikel

16 oktober 2019, Tweede Kamer

Rondetafelgesprek over stikstof
De Tweede Kamer organiseert op woensdag 16 oktober van 12.45 tot 15.00 uur een rondetafelgesprek over de stikstofproblematiek. De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontvangt zestien deskundigen die over dit onderwerp komen praten met de Kamerleden. Een dag later is er een plenair debat over het onderwerp.

Bekijk het rondetafelgesprek

16 oktober 2019, NOS journaal

Kabinetsbeleid stikstof juridisch onhoudbaar. Kamer in verwarring.

Lees het artikel

10 augustus 2019, De Stentor

Opinie artikel
Over luchtwassers en mestfabrieken

Het stikstofbeleid in Nederland schiet tekort, oordeelde de Raad van State kort voor de zomer. Het was een belangrijke overwinning voor milieuraadsman Valentijn Wösten. Zijn oplossing? Minder vee houden.

Lees het opinie artikel

17 juni 2019, De Stentor

Jurist haalt hard uit naar Gelderse gedeputeerde na stikstofuitspraak: ‘Foei, mijnheer Drenth!’
Jurist Valentijn Wösten, die strijdt tegen het Nederlandse stikstofbeleid, haalt hard uit naar de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth van landbouw en natuur. Als de provincie wat beter had opgelet, waren er nu minder boeren en ondernemers geweest die in onzekerheid verkeerden over bijvoorbeeld hun bouwvergunning. ‘Foei, mijnheer Drenth!’

Lees het artikel

7 juni 2019, NRC

Interview
‘Nemen we de natuur nog serieus?’

Interview met Valentijn Wösten, de milieujurist die afdwong dat Raad van State een streep zette door het Nederlandse stikstofbeleid

Lees het interview

21 april 2019, NPO radio

Drie uitgebreide radio rapportages over stikstof en PAS

Het openbaar bestuur zegt dat een toename van stikstofdeposities op bedrijfsniveau (en een zeer langzame afname op landelijk niveau) geen probleem is omdat voor alle overbelaste Natura 2000 natuurtypen natuurherstelmaatregelen worden genomen. Maar is dat wel zo? Verspreid over drie rapportages (uit 2016, 2018 en 2019) wordt een goed beeld gegeven. Samensteller Lemke Kraan.

Luister hier naar de radiorapportage

10 januari 2019, Volkskrant

Interview: Boerenbijltjesdag door stikstof en fosfaat.
Het wordt een spannend jaar voor veel boeren. Want de omvang van de veestapel zal weer ter discussie staan. Aanjager hiervan is advocaat Valentijn Wösten. Hij laat het stikstofbeleid van Nederland wankelen.

Lees het interview

8 mei 2019, Zembla

Ziek van geiten
Wie binnen een straal van 2 kilometer woont van een geitenboerderij, heeft een verhoogde kans op longontsteking. Dat blijkt uit het langlopende onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden. Hoewel nog onbekend is waarom mensen uit de buurt vaker ziek worden, hebben 9 provincies inmiddels uit voorzorg een ‘geitenstop’ ingesteld.

Bekijk de uitzending

7 november 2018, Volkskrant

Opinie artikel
Natuurmonumenten schaadde de natuur door te zwijgen

Terwijl natuurvergunningen werden verleend die de natuur schaadden zweeg Natuurmonumenten.

Lees het opinie artikel

4 juli 2017, TROUW

Opinie artikel
Zullen we het eens hebben over de enorme veedichtheid in Nederland?

Hoe kunnen boeren meer respect vragen zonder in te gaan op de problemen die de veehouderij veroorzaakt, kritiseert jurist Valentijn Wösten.

Lees het opinie artikel

december 2011, vaktijdschrift ‘Lucht’

Stikstof tot nadenken, de ontbrekende feiten’

In Tijdschrift Lucht nrs. 1 en 3 schrijven ambtenaren over het plan van aanpak voor stikstofemis- siereductie voor de instandhouding van Natura 2000-gebieden. In beide artikelen ontbreken essentiële feiten. Beter inzicht in de feiten maakt aanpassing van de beleidsplannen onvermijdelijk.

Lees het artikel

november 2009, vaktijdschrift ‘Agrarisch Recht’

Veehouderij, milieubeleid en regeldruk

Publicatie in samenwerking met ir. Ton van Hoof in vaktijdschrift Agrarisch Recht over de staat van het agrarisch milieurecht in 2009.

Lees het artikel

september 2007, vaktijdschrift ‘Milieurecht’

De milieuambities op de mestvaalt?’

Publicatie in vaktijdschrift Milieurecht over de sluipende ontmanteling van het milieurecht.

Lees het artikel