25 november 2020

Limburg negeert rechterlijk bevel PAS uitspraak, deel III

Het Limburgse provinciebestuur weigert uitvoering te geven aan de bekende PAS-uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. De Raad van State stelde Limburg in het ongelijk omdat ze weigerde handhavend op te treden tegen drie veehouderijbedrijven met een onvolledige natuurvergunning voor stikstofemissies, waaronder emissies door het uitrijden van mest. Mobilisation stapt opnieuw naar de rechter en vraagt de rechtbank Roermond om versneld uitspraak te doen.

De Nederlandse natuur heeft al decennia zwaar te leiden onder de veel te hoge stikstofemissies vanwege veehouderij, verkeer en industrie. Met de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 is uitgesproken dat het provinciebestuur moet optreden tegen de stikstofemissies vanwege het uitrijden van de mest.    

“Een ernstig voorbeeld van een onbetrouwbare overheid” aldus raadsman mr. Valentijn Wösten die namens Mobilisation de rechtszaak voert. “De Raad van State heeft met de PAS-uitspraak een zeldzaam duidelijke richtlijn gegeven. GS is verplicht om de veehouders een vergunningaanvraag voor de emissies vanwege het mestuitrijden aan te laten vragen. Mijn opdrachtgevers zijn verbijsterd: GS lapt de PAS uitspraak aan zijn laars.”

Al sinds 2012 voert Mobiliation rechtszaken over het illegaal mest uitrijden. Op 4 februari 2015 werd Mobilisation al eerder door de Raad van State in deze zaak in het gelijk gesteld in een rechtszaak tegen het Limburgse provinciebestuur.

Op 3 november 2020 deed de Rechtbank Roermond uitspraak in een zestiental soortgelijk zaken. Ook in die zaken werd GS in het ongelijk gesteld. Zie ook de eerdere berichten van 16 november 2020 en 3 mei 2020 voor de vorige twee delen van deze (drama)serie.

Voor het op 25 november ingediende beroepschrift zie deze link.

Limburg negeert rechterlijk bevel PAS uitspraak, deel III