22 augustus 2019

Stikstof-arrest, ABN AMRO berekent 14 miljard aan onwettige investeringen

ABN AMRO bericht dat met het Stikstof-arrest van de Raad van State van 29 mei een bouwschadepost van 14 miljard Euro dreigt, omdat voor veel bouwplannen uitstel of afstel dreigt. Dit bericht is door alle landelijke media overgenomen.

Maar is dit bericht ook correct? Meldt ABN AMRO terecht een dreigende schadepost van 14 miljard? Is het reëel om van een schadepost te spreken? Laten de media zich hier wellicht gebruiken als podium voor een persbericht van een commerciële organisatie met financiële belangen in de bouwwereld? Een commerciële organisatie, die bovendien eigendom is van de Nederlandse Staat. ABN AMRO is immers nog steeds een genationaliseerde bank.

De bouwplannen zijn blijkbaar allemaal onwettige plannen. Mag je een schadepost opvoeren als het om een onwettig bouwplan gaat? Er zijn blijkbaar veel bouwplannen ingediend die in strijd zijn met wettelijke regels. Wettelijke regels die noodzakelijk zijn om een goed leefklimaat van mensen, dieren en planten te behouden. Wettelijke regels die bovendien met open ogen door de bouwsector zijn aanvaard. Zij zaten op de eerste rij toen het PAS werd opgesteld. De bouwplannen die ABN AMRO opvoert hadden blijkbaar nooit op deze manier mogen zijn ontwikkeld. Moeten we niet gewoon zeggen dat ABN AMRO haar huiswerk niet heeft gemaakt toen zij de bouwkredieten toezegde?

Daarbij komt dat de bank commerciële belangen heeft bij de bouw. Hoe betrouwbaar en onafhankelijk is deze berichtgeving als die partij financieel belang heeft bij de bouwprojecten?

Deze kanten van het verhaal ontbreken in de berichtgeving. De media lijken zich hier wel erg makkelijk te laten gebruiken als podium voor een persbericht van een commerciële onderneming. 

Stikstof-arrest, ABN AMRO berekent 14 miljard aan onwettige investeringen