29 juli 2022

Wie is Cees Veerman?

Cees Veerman, minister van LNV van juli 2002 tot februari 2007. Politiek medeverantwoordelijk voor de huidige stikstofproblemen. 
Door hem wordt zonder met de ogen te knipperen in een uitzending van Nieuwsuur van 28 juli 2022 een mes in de rug gestoken van minister Christianne Van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof in het zittende Kabinet. Hij, die in zijn ministerstijd heeft verzuimd het noodzakelijke te doen, waagt het om kritiek te hebben op minister Van der Wal die – met gevaar voor eigen leven – de troep tracht op te ruimen die onder meer door Cees Veerman is achtergelaten.
Wat is zijn spreekrecht? Wat heeft hij te zeggen? 

Veerman zegt (welhaast: eist!) dat allereerst het veel genoemde ‘emissiekaartje’ van tafel moet. Maar hij zegt ook dat voor alle partijen duidelijkheid moet komen. Heeft hij ze nog wel goed op een rijtje? Met dat kaartje wordt alle partijen juist een begin van duidelijkheid gegeven. Bovendien is altijd al gezegd dat de kaart nadere invulling en aanvulling behoeft, en enkel het vertrekpunt is en niet het eindpunt van overleg. De emissiekaart biedt alle partijen dus juist het door Veerman gewenste begin van duidelijkheid met bovendien ruimte voor nadere invulling. Conclusie: het is de heer Veerman die hier onduidelijkheid creërt. Bovendien valt hij Van der Wal hard af.

Maar ook de redactie van Nieuwsuur moet een flinke mep krijgen. Waarom?.., in vredesnaam waarom? vraagt de interviewer niet naar de verantwoordelijkheid van Veerman voor de huidige situatie, immers LNV-minister van 2002 tot 2007? Hij was nota bene verantwoordelijk als minister voor het ‘Toetsingskader Ammoniak en Natura 2000’, dat heeft geleid tot de Raad van State uitspraak van 26 maart 2008, zie ECLI:NL:RVS:2008:BC8469. Ter informatie: ook in die uitspraak van de rechter is door Wösten juridisch advies opgetreden. Die heeft geleid tot het latere omstreden Programma Aanpak Stikstof (PAS), die eveneens sneuvelde bij de rechter. Welk recht van spreken heeft Veerman, gegeven zijn verantwoordelijkheid als LNV-minister voor een door de rechter afgeschoten eerdere versie van het stikstofbeleid ?

Veerman eist ten tweede dat de PAS-melders duidelijkheid moet worden gegeven. Waar heeft hij het over? Haaks op wat de rechtsstaat toelaat is het Kabinet al sinds 2019 bezig met – waarschijnlijk deels kansloze – pogingen om de PAS-melders te legaliseren. Bovendien is Veerman blijkbaar onbekend met het feit dat ook veel valse PAS-melders bestaan. Dit zijn PAS-melders die eerst illegaal zijn uitgebreid en eerst daarna een PAS-melding hebben ingediend. Kortom, niks te goeder trouw. De kwestie PAS-melders zit ingewikkelder in elkaar dan hij laat voorkomen. Samengevat: hij eist iets wat al wordt geprobeerd door het Kabinet, wat op gespannen voet staat met de rechtsstaat, en complexer is dan hij laat voorkomen. Hij heeft overduidelijk niet zijn huiswerk gedaan.

Veerman zegt ten derde dat de Krtitische Depositiewaarden opnieuw bekeken zouden moeten worden. Nu moet bloedernstig de vraag gesteld worden: wie is Cees Veerman? Er is wetenschappelijke overeenstemming over de vraag bij welke natuurtypen teveel stikstof teveel stikstof genoemd moet worden. Dat noemen wij de kritische depositiewaarden. Daarmee weet iedereen waar die aan toe is. De heer Veerman zei zojuist nog dat ie duidelijkheid voor iedereen wenstte. En dan komt de oud minister van LNV doodleuk vertellen dat deze KD-waarden opnieuw ter discussie gesteld moeten worden. Sinds wanneer is de oud-minister ook stikstofschade-wetenschapper?

Hij sluit af met de opmerking dat het boerenoproer zal aanhouden indien door het Kabinet niet op deze drie punten wordt toegegeven. Is dit heus een oud-minister die hier spreekt? Dit lijkt meer op een wolf in schaapskleren. Zijn positie wordt duidelijker als je je realiseert dat de huidige Kabinetsinzet neerkomt op een afrekening met zijn falende ministerschap. Hij zou hebben moeten zwijgen in plaats van het nu zittende Kabinet in de rug aanvallen. En Nieuwsuur moet als de wiedeweerga leren om serieuze interviews af te nemen.   

Wie is Cees Veerman?